(#ItIsAlive): πŸ‘ΆπŸΎ

… #1

- - - [2021-12.31]:

  • ((#ItIsAlive)): :innocent: (Congratulations): :handshake:

--
[ White Widow and Bubblegum Auto ]: {:egg: :hatching_chick:}:
[ Herb and lettuce garden ]
[ Still kicking 🀘 ]
[ First grow Gen 2 bag seed ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #11 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #10 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #9 by Bobface86 ]
[ Long time coming! ]
[ Organic grow big bud masterkushxskunk haze sour - #4 by Chopo816 ]
[ Organic grow big bud masterkushxskunk haze sour - #25 by Mpower11 ]

- - -[1a]:

…
[ Organic grow big bud masterkushxskunk haze sour - #23 by Chopo816 ]
[ Organic grow big bud masterkushxskunk haze sour - #20 by Chopo816 ]
[ Organic grow big bud masterkushxskunk haze sour - #49 by Chopo816 ]
[ Organic grow big bud masterkushxskunk haze sour - #50 by Chopo816 ]
[ GG4x2 in tent by expert seeds (HARVESTED!) - #13 by FireGuy ]
[ Cash Crop 7 $800 complete grow box ]
[ Cash Crop 7 $800 complete grow box - #19 by TheDogMan ]
[ Dos si Dos II by Gunk - #7 by Gunk ]
[ Dos si Dos II by Gunk - #8 by Gunk ]
[ GG4 grow (Grow 2) Gen 1 grobo - #3 by HaydenG ]

- - -[1b]:

…
[ First grow Gen 2 bag seed - #12 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #14 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #16 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #25 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #22 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #19 by Bobface86 ]
[ White Widow and Bubblegum Auto - #3 by Fireball ]
[ How automatic can you make your tent ]
[ MANIFOLD Training Experiment (START - Skywalker OG) ]
[ MANIFOLD Training Experiment (START - Skywalker OG) - #4 by ChicagoCypher_CC ]

- - -[1c]:

…
[ CBD Healer (second grow 🀞) ]
[ CBD Healer (second grow 🀞) - #2 by shawnalscott ]
[ CBD Healer (second grow 🀞) - #4 by shawnalscott ]
[ When and how much to feed my plants? ]
[ MANIFOLD Training Experiment (START - Skywalker OG) - #7 by ChicagoCypher_CC ]
[ G86xUnderdawg (@Vicc) - #5 by FireGuy ]
[ Blue Dream (Canuk Seeds) - #3 by Dr-nightmare ]
[ First tent grow Cherry pie - #3 by Bobface86 ]
[ First tent grow Cherry pie - #17 by Bobface86 ]
[ To extend germ or not to extend… - #2 by shawnalscott ]

- - -[1d]:

…
[ First grow Gen 2 bag seed - #26 by Bobface86 ]
[ First tent grow Cherry pie - #24 by Bobface86 ]
[ Organic grow big bud masterkushxskunk haze sour - #90 by Chopo816 ]
[ Royal Gorilla grow - #6 by MrtYldrm ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #33 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #34 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #37 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #38 by Bobface86 ]
[ First grow Gen 2 bag seed - #49 by Bobface86 ]
[ CBD Healer (second grow 🀞) - #6 by shawnalscott ]

- - -[1e]:

…
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/25?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/blue-dream-canuk-seeds/70/5?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/royal-gorilla-grow/269/8?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/royal-gorilla-grow/269/10?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/8?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/organic-grow-big-bud-masterkushxskunk-haze-sour/151/97?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/2nd-grobo-grow-hippy-crasher-triangle-octane/369?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/what-are-you-smoking/300/3?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/still-kicking/87/24?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/10?u=silvergrobo ]

- - -[1f]:

…
.
…


(ForMore): (ClickHere):

--
[ https://homegrowed.com/t/big-bud-third-grow/131/14?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/26?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/gg4-grow-in-gen-1-grobo/61/6?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/big-bud-third-grow/131/15?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/still-kicking/87/25?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/30?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/tent-grow-hydro-buckets-black-widow/141/27?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/tent-grow-hydro-buckets-black-widow/141/26?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/tent-grow-hydro-buckets-black-widow/141/23?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/tent-grow-hydro-buckets-black-widow/141/18?u=silvergrobo ]

- - -[1g]:

…
[ https://homegrowed.com/t/big-bud-third-grow/131/15?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/big-bud-third-grow/131/19?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/royal-gorilla-grow/269/11?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/g86xunderdawg-vicc/242/12?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/12?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/closet-build-by-gunk/314/29?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/jalapeno-and-tomatoes/407?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/how-do-you-raise-your-humidity-in-your-grobo/422/4?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/how-do-you-raise-your-humidity-in-your-grobo/422/13?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/dos-si-dos-ii-by-gunk/183/16?u=silvergrobo ]

- - -[1h]:

…
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/13?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/jalapeno-and-tomatoes/407/4?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/18?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/bruce-banner-first-grow/459?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/31?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/32?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/33?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/still-kicking/87/28?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/still-kicking/87/29?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/still-kicking/87/30?u=silvergrobo ]

- - -[1i]:

…
[ https://homegrowed.com/t/dos-si-dos-ii-by-gunk/183/17?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/34?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/25?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/jalapeno-and-tomatoes/407/5?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/g86xunderdawg-vicc/242/13?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/experimental-grow-og-kush/328/9?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/30?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/still-kicking/87/34?u=silvergrobo ]: {Straw_Trick_:cup_with_straw:}:
[ https://homegrowed.com/t/still-kicking/87/37?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/experimental-grow-og-kush/328/10?u=silvergrobo ]

- - -[1j]:

…
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/40?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/42?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/jalapeno-and-tomatoes/407/6?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-grow-bruce-banner/461/9?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/grandaddy-purple-1st-tent-grow/500?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/greenplanet-duel-fuel-replacing-grobo-bottles-3-4/504?u=silvergrobo ]: {:mouse: :white_flower:}:
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/53?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/experimental-grow-og-kush/328/11?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/testament-to-led/507/2?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/44?u=silvergrobo ]

- - -[1k]:

…
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/67?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/69?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/experimental-grow-og-kush/328/12?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/51?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/79?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/55?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/banana-kush-grow/558?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/banana-kush-grow/558/2?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/manifold-training-experiment-start-skywalker-og/250/73?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/biscotti-mintz-grow/275/31?u=silvergrobo ]

- - -[1l]:

…
[ https://homegrowed.com/t/first-tent-grow-cherry-pie/221/80?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/how-automatic-can-you-make-your-tent/260/32?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/big-bud-third-grow/131/30?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/tent-grow-hydro-buckets-black-widow/141/68?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/still-kicking/87/57?u=silvergrobo ]
[ https://homegrowed.com/t/banana-kush-grow/558/7?u=silvergrobo ]

.
…
--

:baby: :seedling: :herb:


…
.

  • (post #1):

--

:baby:t5: :seedling: :herb:


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

3 Likes